Ενότητα 6

Εθνική άμυνα

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων προέκυψε ότι η θεματική ενότητα της Εθνικής Άμυνας μπορεί να αποτελέσει πεδίο περαιτέρω ανοικτής διάθεσης των δεδομένων, υπό το φως τυχόν ειδικότερων διατάξεων περί απορρήτου. Βρίσκεται υπό διερεύνηση η διαμόρφωση σχετικών προτάσεων.

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
  • Στο ζήτημα αυτό έχετε πάντα το εμπόδιο του απορρήτου («Σσσς! Ο εχθρός ακούει») καθώς ακόμη και από αθώα (εκ πρώτης όψεως) οικονομικά στοιχεία μπορεί να συνάγει κάποιος πληροφορίες σχετικές με το αξιόμαχο και τις δυνατότητες των ΕΔ μιας χώρας (αναπτύχθηκαν εξαιρετικές τεχνικές ανάλυσης κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου). Κατά την γνώμη μου, στο συγκεκριμένο πεδίο όπως και εκείνο κάποιων κωδικών του ΥΠ.ΕΞ. δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια διαφάνειας. Επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων η χρηστή διαχείριση των πόρων ώστε να μην βρεθούμε αύριο χωρίς χώρα…

Top