Ερώτημα 1

Ενέργειες, νομοθετικές ρυθμίσεις και δράσεις για να αυξηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κυβερνητική και διοικητική δράση και να βελτιωθεί η ποιότητα των σχετικών συνόλων δεδομένων

Σε ποιες πληροφορίες/δεδομένα της Διοίκησης θα θέλατε να έχετε πρόσβαση και πώς θα τα χρησιμοποιούσατε;

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Σε οτιδήποτε μπορει να με πληροφορήσει για παραγωγή έργου ποσοτική και ποιοτική, έλεγχο νομιμότητας – διαφάνεια, αξιολόγηση και δαπάνες.

 • Πληροφόρηση για εύρεση εργασίας τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε επιδοτήσεις προγράμματα κλπ. Στα προσωπικά μου δεδομένα.Reference

 • Αναγνώριση και δημοσίευση σε κάθε σχετικό σημείο πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest) από κάθε πρόσωπο που δουλεύει στο δημόσιο τομέα και λαμβάνει αποφάσεις.

  Οργάνωση της πληροφορίας με τρόπο κατανοητό και εύληπτο: πχ η ανακοίνωση κάθε οικονομικής απόφασης δημοσίου οργανισμού στη Διαύγεια να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αντίστοιχο κωδικό στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

 • Θα ήθελα να συμμετέχω σε κυκλοφοριακές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες που επηρεάζουν το τοπικό περιβάλλον πριν την εκπόνησή τους, τότε που καθορίζονται οι στόχοι και πριν την έγκρισή τους, τότε που μπορούν να επέλθουν κάποιες ουσιώδεις τροποποιήσεις

 • 1. Στα δεδομένα της ΕΣΥΕ. Απαιτείται η αλλαγή τς μοφοποίησης (όχι πίνακες για εκτύπωση με επί μέρους αθροίσματα), διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων (Απογραφικά τετράφωνοα, ονοματοδοσία, κλπ.) και σύνδεσή τους με τα περιγραφικά δεδομένα.
  2. Στις αλλαγές ονοματοδοσίας καί αρίθμισης του οδσικού δικτύου από την ΤΑ.
  3. Στις θεσμικές γραμμές (αιγιαλοί, ρέμματα, Πολεοδομικά σχέδια, κλπ.) και τις τροποποιήσεις των.
  4. Στα γεωχωρικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου (πολύγωνα γεωτεμαχίων, γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών, κλπ.).
  5. Στις θέσεις των αδειοδοτούμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων
  6. Στις κάθε είδους μελέτες (κείμενα και χάρτες) που εγκρίνονται από την Διοίκηση.
  7. Στα διαγράμματα κάλυψης των αδειών δόμησης
  8. Στην κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου της Χώρας
  9. Στα στοιχεία του ΟΣΔΕ για τις επιδοτούμενες εκτάσεις.

  Τα δεδομένα αυτά είναι χρήσιμα για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τις Επιχειρήσεις και ιδιώτες, για τους προσφέροντες υπηρεσίες σχεδιασμού κια υλοποίησης έργων και για τον κατά περίπτωση έλεγχο των πεπραγμένων της Διοίκησης. Χωρίς αυτά τα δεδομενα κανένας ουσιαστικός – αποτρεπτικός έλεγχος των ενεργειών της Διοίκησης δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί.
  Αποφασιστικό βήμα για την βελτίωση των διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων είναι η δημοσιοποίηση της γεωγραφικής θέσης των οντοτήτων στις οποίες αναφέρονται.

 • ΑΜΕΣΗ πρόσβαση σε βάση δεδομένων για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών στους δημοσίους υπαλλήλους (όπως έχει ο ελληνικός στρατός εδώ και χρόνια). Δεν είναι κάτι δύσκολο εάν καταχωρούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων σε μία βάση δεδομένων της υπηρεσίας στην οποία θα έχει πρόσβαση ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος (ενδεχομένως και με τους κωδικούς του ΤΑXIS του).
  Ένα τέτοιο πιστοποιητικό για να εκδοθεί (για Σύνταξη ή Απόσπαση ή Μετάταξη ή άλλη αιτία) ξεπερνάει τους 2 μήνες στην καλύτερη περίπτωση!!!

 • ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
  ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΕΜΑΤΙΚΕΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 • Πληροφορίες για:
  α. νέες νομικές διατάξεις ανά θεματικό πεδίο
  β. θέσεις εργασίας με βάση το europass
  γ. δημόσιους διαγωνισμούς στους οποίους μπορεί μια εταιρεία να συμμετάσχει βάσει ΚΑΔ / νομικής μορφής / έδρα
  δ. προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων ή προσώπων για συμμετοχή σε επιτροπές (π.χ.επιτροπή διαβούλευσης, τουριστική επιτροπή κλπ)
  ε. προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές από ΜΚΟ, ΟΤΑ, ΚΟΙΝΣΕΠ. βάσει ενδιαφερόντων. τόπου κατοικίας κλπ
  στ. προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εταίρους που θα συμμετάσχουν σε προτάσεις ΕΣΠΑ, ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
  ζ. υποτροφίες / ευκαιρίες για σπουδές ανά εκπαιδευτικό επίπεδοReference

 • Θα ήθελα να έχω πρόσβαση στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως και των κανονισμών εργασίας τους προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε θέματα παροχών και όρων εργασίας.
  Επίσης θα ήθελα τα υπουργεία και οι ΟΤΑ να αναρτούν αναλυτικά απολογιστικές καταστάσεις ετήσιας μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο συμπεριλαμβανομένων όλων των παροχών & επιδομάτων, όχι φυσικά με το όνομα του κάθε εργαζόμενου αλλά απλά με περιγραφή θέσης για τον ίδιο λόγο.

 • Με βάση το Σχέδιο Δράσης, τίθεται κατά τη γνώμη μου, και θέμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της Πληροφορίας/ των δεδομένων, εκτός από την ανοικτή διάθεσή τους:

  Θα ήθελα να παρατηρήσω, χωρίς να έχω σαφή γνώση των λεπτομερειών των διαδικασιών στα Ελληνικά Υπουργεία ότι τα σύνολα δεδομένων που διατίθενται τόσο ανοικτά με τον Νόμο 4305, θα μπορούσαν πιθανώς, να τεθούν σε εκμετάλλευση αρνητική, από εξωτερικούς παράγοντες, εικάζω, ξένων χωρών (επί παραδείγματι τα γεωγραφικά δεδομένα της χώρας να είναι σε διάθεση για κυβερνο-επιθέσεις). Γι αυτό τον λόγο, προτείνω να τεθούν όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σε μια πλατφόρμα ιδιωτικού πρωτοκόλλου (Https), ώστε να γίνονται προσβάσιμα μόνο και αποκλειστικά μόνο από Έλληνες πολίτες, με βάση κάποια αυθεντικοποίηση ταυτότητας. Μάλιστα, θα πρέπει να τηρείται αρχείο παρακολούθησης (log file), ώστε να δεσμεύεται και να φαίνεται η ταυτότητα του πολίτη που προσπελαύνει τα δεδομένα. Με το επιχείρημα: Εφόσον τίθεται σε διαφάνεια κάθετί που ανήκει στο Δημόσιο, γιατί να μην τίθεται σε διαφάνεια και η ταυτότητα του Υποκειμένου (Actor) Που χρησιμοποιεί την πληροφορία;

 • Θα ήθελα να είχα πρόσβαση σε κάθε Απόφαση της Διοίκησης (εκτός των διαβαθμισμένων φυσικά, όπως εθνική άμυνα, υπ.εξωτερικών κλπ.), ιδιαίτερα όταν η Απόφαση έχει οικονομικό αντίκτυπο, είτε σε πολίτη, είτε σε επιχείρηση, είτε στο κράτος. Δεν έχει σημασία εάν στην Απόφαση υπάρχει έγκριση ή μη έγκριση κάποιου ποσού. Για παράδειγμα οι Αποφάσεις διαγωνισμών (υλικών, υπηρεσιών έργων) θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Ομοίως όλες οι Αποφάσεις διάλυσης, έκπτωσης, συμπληρωματικής σύμβασης κλπ. θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να τις αναζητήσεις εύκολα ο κάθε πολίτης.Reference

 • Επιθυμώ να έχω πρόσβαση στις εξής πληροφορίες από κάθε διοικητική δομή του Δημοσίου:
  1) Επίσημη, συστηματική καταγραφή των ποιοτικών κ’ ποσοτικών στόχων κάθε δομής, όπως αυτοί προκύπτουν π.χ. από τις προγραμματικές δηλώσεις, προεκλογικές δεσμεύσεις κλπ πρωθυπουργού, υπουργών, περιφερειαρχών, δημάρχων κλπ
  2) Τρέχουσα πορεία υλοποίησης καθενός από τους παραπάνω στόχους
  3) Διενέργεια αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν κ’ οι πολίτες που έρχονται σε συναλλαγή με τη συγκεκριμένη διοικητική δομή, κ’ παρουσίαση των αποτελεσμάτων
  4) Καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση που διενεργήθηκε

 • Να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα αρχεία δημοτολογίου και σχετικών υπηρεσιών, Υπουργείωνν, ασφαλιστικών φορέων κλπ, για την δυνατότητα παραλαβής αρχείων σε μορφή pdf όλων των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την προσωπικη και επαγγελματική ζωή (γέννησης, γάμου, κατοικίας, θανάτου, κλπ) με ψηφιακή υπογραφή, χωρίς να απαιτείται η προσωπική παρουσία ή χρήση πληρεξουσίων, ώστε να αναγνωρίζεται η εγκυρότητά τους, να μην χρειάζεται η σφραγίδα της ΧΑΓΗΣ ( APOSTIL) μέχρι το 2019 οπότε και καταργείται με απόφαση της ΕΕ, κλπ. Σκοπός η απλούστευση των διαδικασιών και υπηρεσιών κράτους προς πολίτη, όπου και αν αυτός βρίσκεται.
  Καλό θα ήταν να λειτουργούν και όλες οι εφαρμογές του ΤΑΧΙΣ (ακόμα δεν μπορεί να δοθεί αντίγραφό του Ε9 που έχει υποβληθεί κλπ. Και βέβαια να υπάρχει απάντηση στις ερωτήσεις που υποβάλλονται , κάτι που συνήθως ΔΕΝ γίνεται.
  Εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα στην ελλάδα ηλεκτρονικές ταυτότητες, θα μπορούσε να δοθεί PIN generator, με εφαρμογή του αντίστοιχου λογισμικού, όπως στις τράπεζες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές προαναφερόμενες υπηρεσίες από όπου βρίσκονται.

 • Τα βιογραφικά των γενικών γραμματέων και όλων των υπαλλήλων που κατέχουν Διοικητικές θέσεις στα Υπουργία και στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Περιφερειών θα έπρεπε να είναι διαφανή και αναρτημένα στο διαδίκτυο.
  Σχετικό με την προηγούμενη πρόταση είναι η ανάρτηση των νέων καθώς και των ήδη υπαρχόντων θέσεων των δημόσιων υπηρεσιών, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, το μισθολόγιο και η ανακοίνωση τους σε σχετικό ιστότοπο, ώστε να είναι διαφανής η όλη διαδικασία και γνωστές οι δυνατότητες του δημόσιου τομέα που θα βοηθούν και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων.

 • Κατά τη γνώμη μου η κυβερνητική και διοικητική δράση μπορεί να βελτιωθεί πλήρως και οριστικά όταν:
  α) όλες οι συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές. Καμμία συναλαγή να μην απαιτεί ενέργεια διά ζώσης.
  β) Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου να διασυνδεθούν πλήρως μεταξύ τους και μόνο ηλεκτρονικά.
  γ) Να καθιερωθεί μόνο η χρήση του πλαστικού χρήματος σε όλες τις συναλλαγές.
  δ) Να καθιερωθεί ενιαίος τρόπος προαγωγών σε όλα τα στελέχη του δημοσίου. Να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή προσβάσιμη σε όλους, όπου θα αποτυπώνονται πλήρως τα προσόντα του καθενός και οι προαγωγές θα βασίζονται σε αντικείμενικά και μόνο κριτήρια.
  ε) Θέματα οικονομικά που αφορούν συντάξεις και μισθούς είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου να τεθούν υπό ηλεκτρονική εφαρμογή και να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος τι πληρώνεται, σε πόσα χρόνια συνταξιοδοτείται και με πόσα χρήματα, τι δικαιούται κλπ. Ειδικότερα με τη χρήση της τεχνολογίας, πλέον, να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και άμεση πληρωμή των μισθών και των συντάξεων.

 • Ανάρτηση όλων των θέσεων εργασίας στην σελίδα του ΑΣΕΠ, όσο αφορά τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ ασχέτως αν η διαδικασία αξιολόγησης ακολουθηθεί από τον φορέα που θα προσλάβει το προσωπικό. Μετά την σύνταξη των τελικών πινάκων ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην σελίδα του ΑΣΕΠ με τα μόρια που θα έχουν οι υποψήφιοι και μια λίστα με τις αναθέσεις που θα γίνουν.
  Φέρνω παράδειγμα τα Δ.ΙΕΚ όπου προκηρύχθηκαν θέσεις, βγήκαν δυο φορές ανακοινώσεις με τις τυχόν ενστάσεις και τα Δ.ΙΕΚ είχαν ήδη απορροφήσει καθηγητές της Β’θμιας Εκπ/σης και δεν θα γινόταν καμία άλλη πρόσληψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ πως έπρεπε να υπάρχει ανακοίνωση με τις θέσεις που καλύφθηκαν και να μην πληρώνουν οι υποψήφιοι χρήματα για courier για την έσντασή τους.

 • Ενέργειες:
  • Ενοποίηση Ο.Π.Σ Δημόσιας Διοίκησης, πρόσβαση – χρήση των βάσεων δεδομένων και κοινής επεξεργασίας ή ενημέρωσης αυτών από οιονδήποτε χρήστη (η μεθοδολογία και οι διαδικασίες θα περιγραφούν στο 4ο ερώτημα)
  Νομοθετικές ρυθμίσεις:
  • Κοινό πρότυπο – μορφότυπο δημιουργίας – αναζήτησης δεδομένων από ΟΠΣ Δ.Δ με πλήρη συμβατότητα για το σύνολο των ΟΠΣ της Δ.Δ
  • Χρήση του συνόλου των εφαρμογών των ΟΠΣ της Δ.Δ από τους πολίτες – άμεσα εμπλεκόμενου ή συναλλασσόμενους για την διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με την ΔΔ ( η έννοια χρήση περιορίζεται στην προσωρινή εισαγωγή δεδομένων ή ενεργειών χρήστη εφαρμογών με αντίστοιχη ηλεκτρονική ταυτοποίηση προσωρινή αποθήκευση με στάδιο ελέγχου – προώθησης και διεκπεραίωσης από αντίστοιχο υπάλληλο Δ.Δ, η τεχνική θα αναλυθεί στο 4ο ερώτημα)
  • Κατοχύρωση νομοθετικού δικαιώματος διαδικτυακής ή μαγνητοσκοπημένης ή ηχογραφημένης συνεδρίασης οργάνων της ΔΔ που αφορά πολίτη ή συναλλασσόμενο ή ομάδα πολιτών που ενδιαφέρετε., όπως και τις διαδικτυακής παρέμβασής τους μέσω διαδραστικής επικοινωνίας με μεταφορά και καταγραφή δεδομένων – ήχου – εικόνας ( η τεχνική θα αναλυθεί στο 4ο ερώτημα, παρ’ ότι είναι ιδιαίτερα απλή)
  • Υποχρέωση της Δ.Δ οργάνωσης – προγραμματισμού – καθοδήγησης διεκπεραίωσης και πληροφόρησης με ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής σε προσωποποιημένο περιβάλλον ως προς τις ανάγκες ή ιδιαιτερότητες του πολίτη – φορολογούμενου – συναλλασσόμενου, των υποχρεώσεων των ανωτέρω προς αυτήν.

  Δράσεις:
  • Θα αναπτυχθούν στα ερωτήματα 2,3 και 4

  Πρόσβαση:
  • Ατομικά για κάθε πολίτη ή συναλλασσόμενο ,στο σύνολο των δεδομένων που συλλέγει ή έχει στην κατοχή της η Δ.Δ και αφορούν τον ίδιο με ή χωρίς πρόσβαση (διαδικασία χρήσης εφαρμογών για υποβολή αιτήματος ή επεξεργασίας στοιχείων)
  • Πλέον της οποιασδήποτε στατιστικής επεξεργασίας εκδίδει η Δ.Δ για οιονδήποτε λόγο (π.χ εσωτερική πληροφόρηση) και
  • Πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας στο σύνολο των βάσεων δεδομένων που τηρεί η Δ.Δ ( επεξεργασία ή με την διαδικασία χρήσης των εφαρμογών μη προσωπικών δεδομένων)Reference

 • ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΙΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ INTERNET, ΕΙΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET, ΕΙΤΕ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ «ΓΡΗΓΟΡΗ», ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ 4G ΠΑΝΤΟΥ.Reference

 • θα ηθελα ανα τετραετια η κυβερνηση να
  εκδιδει μια λιστα με τα επαγγελματα που
  προβλεπει οτι 8α χρειαστει στο εμμεσο
  μελλον.Ενας τελειοφοιτος λυκειου,να εχει
  ενα πλανο που θα μπορεσει να κατευθυνθει
  και να αποφευγει π.χ. δασκαλος η δικηγορος
  αν δει οτι εχει κορεστει.Ομοια οι σχολες ΤΕΙ ΑΕΙ
  να προσαρμοζουν τις 8εσεις των σπουδαστουν που
  δεχονται με βαση αυτη τη λιστα.

  Ομοια,μια λιστα να υπαρχει και για τα κτηνοτροφικα/γεωργικα
  προιοντα.Ενας αγροτης να προτιμησει μια καλλιεργεια
  που το κρατος 8α του προτεινει οτι χρειαζεται.

 • Σε ολες τις τυχόν δράσεις όπου καλούνται οι πολίτες να συνδράμουν ή να εγκρίνουν ενέργειες που επιβάλλονται ή προσπαθούν να επιβληθούν πέραν από το καλώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον. Στην ανωτερω διαδικασία θα πρεπει να συμπεριλαμβάνονται και δρ΄σεις όπου συνυπάρχει και οικονομικό ή κοινωνικό κόστος.

 • Τα δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν στην συνολική μηνιαία δαπάνη ου κάθε βουλευτή (μαζί με προσωπική φρουρά, κινητά, φαγητά, ταξίδια, τα πάντα) , το πολιτικό του γραφείο και την οικογένειά του καθώς και για όλους τους Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Δ/ντές γραφείων τους, συμβούλους κλπ. τα οποία πληρώνονται από δημόσιο χρήμα.
  Ουσιαστικά μια αναλυτική λίστα κάθε μήνα με το τι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό και όχι μόνο, μαζί με τον μισθό τους όλοι οι παραπάνω.

 • Ας επαναλάβω με την ευκαιρία μια πρόταση που είχε υποβληθεί και παλιότερα σαν σχόλιο στο πλαίσιο διαβούλευσης του Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (https://pgaval.wordpress.com/2014/05/08/ogp_2014/):

  Μια ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ εξωστρέφειας και εσωτερικής συνεργασίας που θα είναι συνεπής με την τάση ανοικτής πρόσβασης (open access), θα εντάσσει ρητά στη λογική «ανοιχτότητας», «σύνδεσης» και «επαναδιάθεσης» (μέσα από τα σχετικά αποθετήρια):

  – μελέτες
  – παραδοτέα, εγχειρίδια κλπ
  – πρακτικά επιτροπών παραλαβής
  – αναφορές/ενημερωτικά σημειώματα ομάδων εργασίας
  – πηγαίο κώδικα
  – και, κυρίως, μοντέλα διαδικασιών καθώς και πληροφορίες για την εκτέλεση/παρακολούθησή τους (https://pgaval.wordpress.com/2013/10/15/bpm_projects/)

  Τα παραπάνω θεωρώ ότι μπορούν να ενταχθούν στο στόχο του OGP για -έστω και κάπως πιο έμμεση- λογοδοσία καθώς ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να εντοπίσει κατά πόσο αξιοποιούνται και με ποιο τρόπο και βαθμό οι -άυλες- προμήθειες/»επενδύσεις» σε γνώση και πληροφορία, η όποια εσωτερική παραγωγή γνώσης αλλά και κατά πόσο ακολουθούνται οι διαδικασίες (παράλληλα με τη γνωστοποίηση σε ποιό στάδιο βρίσκεται κάθε φορά η δική του υπόθεση) ή/και γίνεται προσπάθεια βελτίωσής τους.

  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα συμμετοχής.

 • Θα ήθελα να έχω πρόσβαση σε κάθε είδους μελέτη, απόφαση, ισολογισμό που αφορά δημόσια υπηρεσία. Επειδή θεωρώ ότι ο πολίτης οφείλει και δικαιούται να γνωρίζει τέτοια πράγματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα τα χρησιμοποιούσα για να αποφύγω τυχόν αδικία εις βάρος μου π.χ. ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες κάνουν προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ (ΔΙΕΚ, ΙΕΚ και ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) δημοσιεύουν πίνακες με μόρια, αλλά δεν ανακοινώνουν τους επιτυχόντες (τι να τα κάνω τα μόρια αν δεν ξέρω πόσους και ποιους πήραν).

 • Υποχρεωτική ανάρτηση εντός 48ωρών, όλων των πρακτικών των διοικητικών συμβουλίων των ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ, με δυνατότητα πρόσβασης του κάθε πολίτη μέσω είτε της Διαύγειας, είτε ξεχωριστού portal. Σημείωση : Πιο εύκολο, απλό και πρακτικό σύστημα αναζήτησης (στην Διαύγεια δεν είναι εύκολο να βρείς αυτό που ψάχνεις…). Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες είτε για την ενίσχυσης και διατήρηση του δικαίου και της ισονομίας είτε ως εμπόδιο σε κάθε πρόσωπο εξουσίας που προσπαθεί να λειτουργήσει εκτός κανόνων και ορίων.Reference

 • Ενα σημαντικό έλλειμμα στην δημόσια διαφάνεια είναι η έλλειψη νομικού πλαίσιου για κανονισμό λειτουργίας των κατα τόπους Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
  Η στοιχειώδης ανάγκη έγκαιρης δημοσιοποίησης της ημερήσιας διάταξης, ωστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέτουν τις απόψεις τους ή τυχόν αιτήσεις θεραπείας είναι επιβεβλημένη ,καθότι είναι κανόνας η ασυδοσία της εκάστοτε ελεγχόμενης πλειοψηφίας από την κρατική ή τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και να μπορεί να δημοσιοποιείται η άποψη της μειοψηφίας (συνήθως αιρετού μέλους)

  Η αν΄αγκη ενημερωσης του κοινού που δεν έχει πρόσβαση στις νεες τεχνολογίες , αφού έχει γίνει κανόνας η μη απάντηση σε τηλέφωνα μεγάλων φορέων που δεχονται τηλέφωνα ,θα πρπεει να αντισταθμιστεί με υποστήριξη κοινωνικών δομών που θα παρε΄χουν πλροφορηση, είτε έντυπη μεσω ΚΕΠ ή αλλων υπηρεσιών, είτε ηλεκτρονική. Ικανή και αναγκαία συνθηκη η απασχόληση νέων επιστημόνων με γνώσεις Η/Υ, στα γκισε πληροφόρησης κοινού σε πολλές υπηρεσίες

 • Α. Στα συνοδευτικά έγγραφα της δημόσιας διαβούλευσης στο σχετικό ιστότοπο (opengov) προτείνουμε να συμπεριλαμβάνονται:

  – Πρακτικά και έγγραφα ομάδων εργασίας και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών των αρμοδίων υπουργείων, καθώς και των σχετικών μελών και των φορέων που εκπροσωπούν στη σχετική επιτροπή.

  – Όπου υπάρχει, ρητή αναφορά στη σχετική δέσμευση του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας (“Μνημόνιο”), ώστε να γνωρίζει ο πολίτης σε ποιο πλαισιο υλοποιείται ο νόμος.

  – Παραπομπές σε αντίστοιχα, παρεμφερή ή προηγούμενα νομοθετήματα στο παρελθόν (πχ ΠΔ που εξειδικεύει ειδική διάταξη νόμου).

  B. Στους ιστότοπους των Υπουργείων:

  – Δημιουργία ανοιχτού/δημοσίου μητρώου ομάδων εμπειρογνωμόνων (expert groups) που συμμετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές Υπουργείων (στα πρότυπα του Register of Commission της EE)/

  – Πλήρης ατζέντα προγραμματισμένων συναντήσεων υψηλόβαθμων στελεχών υπουργείων με φορείς, εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και διεθνής οργανισμούς.

  – Ανάρτηση πρακτικών όλων των παραπάνω συναντήσεων με αναφορές στα ονόματα και ιδιότητες των συμμετεχόντων.

  Γ.Στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης προτείνουμε τη δημοσιοποίηση:

  – Σύνολο νόμων και των δικαστικών αποφάσεων
  – Δεδομένα μέσων μαζικής μεταφοράς (δρομολόγια, οχήματα, ωράρια)
  – Δεδομένα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
  – Διαδραστικά οργανογράμματα υπουργείων και ΟΤΑ για την καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη
  – Δεδομένα σχολικών μονάδων, εκκλησιών, ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης, χώρων πρασίνου και πάρκων αναψυχής, παιδικών χαρών
  – Διαθέσιμα έγγραφα online για έναρξη επιχείρησης – ενιαία πρότυπα
  – Πρατήρια καυσίμων και τιμές
  – Δεδομένα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (έτος ίδρυσης, τοποθεσία, τμήματα, πρύτανης κλπ)
  – Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά ώρα και κατανάλωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
  – εκπομπές Co2
  – Νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας με ώρες λειτουργίας κλπ

 • Δημοσίευση κάθε μήνα των (μη προσωπικών) δεδομένων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (π.χ. ονοματεπώνυμο, φορέας, ποσό πληρωμής) σε μορφότυπο κατάλληλο για αυτόματη επεξεργασία (π.χ. CSV ή XML).

Top