Ερώτημα 2

Ενέργειες, ρυθμίσεις και δράσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις γενικά και ειδικότερα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Σε ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα θέλατε να έχετε συμμετάσχει ή να συμμετέχετε και με ποιο τρόπο;

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Θα ήθελα να είχα συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις αδικαιολόγητες απο πλευράς διοίκησης ενέργειες για την κατάργηση υπηρεσιών οπως η Δ.Αστυνομια και αλλες (πχ ειδικότητες καθηγητών ΤΕΛ), ώστε να υπήρχε αξιολόγηση δομών, παρεχόμενων υπηρεςιων και υπαλλήλων και στην απευκταία περίπτωση που έπρεπε να καταργηθούν κλάδοι να φαινόταν η ποιότητα και ποσότητα εργαςιας τους σε σύγκριση με αλλες αξιολογούμε ες δομές του δημοσίου. Πλέον θα ήθελα να συμμετέχω στηριζοντας οποιαδήποτε πρόταση στηρίζει την δίκαιη σξιολογηςη του υπαλληλικού έργου και καριέρας, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου με έμφαση στο εκπαιδευμένο δυναμικό και την εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών (paperless office, ψηφιακή υπογραφή, εξυπηρέτηση πολιτών με τηλεματική κλπ).

 • Να μπορώ να λέω τους προβληματισμούς αλλά και την υπολειτουργία του δημόσιου καλοπροαίρετα και να εισακουόμαστε.Reference

 • Υποχρέωση σε συζήτηση και απάντησης από την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο από ειδική ιστοσελίδα που θα τίθενται ερωτήματα των πολιτών ανάλογα με τον αριθμό των υπογραφόντων, όπως πχ κάνει το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

 • Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων ή στην Επιτροπή Διαβούλευσης για να υποβάλλω σχόλια, ώστε να αξιολογηθούν πριν τη λήψη αποφάσεων.

 • Στις Επιτροπές (Ποιότητας και Οικονομικών) και τα ΔΣ/ΠΣ των Δήμων και των Περιφερειών. Ανάρτηση της ημερήσιας διάταξης και των εισηγήσεων 3 τουλάχιστον ημέρες πριν τις συνεδριάσεις.
  Σε διαβούλευση για την έκδοση ρυθμιστικών διατάξεων (Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, κλπ.) της Κεντρικής Διοίκησης.

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.
  ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK

 • Επιτροπή διαβούλευσης δήμων και περιφερειών
  Δημόσιους απολογισμούς δημόσιας διοίκησης (ΟΤΑ και υπυργείων)
  Θεματικές ομάδες εμπειρογνωμόνων
  Συμμετοχή σε επιτροπές πολιτών για την αξιολόγηση καλών πρακτικών της δημόσιας διοίκησης
  Συμμετοχή σε επιτροπές πολιτών για την βράβευση λειτουργών της δημόσιας διοίκησης (Αριστεία)Reference

 • Θέματα ΥΕΘΑ
  Θέματα Υπουργείου Μεταφορών (πχ Ασφάλεια Πτήσεων)
  Θέματα Υπ Οικ
  Θέματα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 • Ιδιαίτερα στις Νομοθετικές Αποφάσεις. Ο τρόπος που αυτό γίνεται σήμερα μέσω του opengov δεν καλύπτει τις απαιτήσεις μιας πραγματικά ανοιχτής διακυβέρνησης.
  1ον. γιατί οι ημέρες διαβούλευσης είναι λίγες (μάλλον επίτηδες).
  2ον. γιατί δεν λαμβάνονται υπόψιν τα σχόλια της διαβούλευσης. Θα πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση και κωδικοποίηση των σχολίων, να μοιράζονται στους βουλευτές να παίρνουν γνώση και να απορρίπτονται ή να εγκρίνονται αιτιολογημένα.
  Για παράδειγμα, ήδη με τον Καλλικράτη θεσπίστηκαν οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης με υποχρέωση για τους Δήμους να συζητούν τον προυπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμά τους. Ομως, ενώ γίνονται οι συνερδριάσεις διαβούλευσης, οι προτάσεις που προκύπτουν από αυτές, δεν μοιράζονται στους δημοτικούς συμβούλους 5-6 ημέρες πριν το Δ.Σ. για τον προυπολογισμό, για να λάβουν γνώση και προφανώς καμία πρόταση δεν συζητείται ή υιοθετήται στην συζήτηση του προυπολογισμού στο Δ.Σ.Reference

 • Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν λόγο για κάθε θέμα, εφόσον το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προτείνουν νέα ή να ακυρώσουν υφιστάμενη νομοθετική ή συνταγματική ρύθμιση.
  Πρακτικά, μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών(πρότασης νόμου ή ακύρωσης νόμου) μπορεί να εκκινήσει μέσω της συλλογής ελάχιστου αριθμού υπογραφών (πχ. 5% των ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, ανάλογα το θέμα)
  Εφόσον συγκεντρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός υπογραφών, διενεργείται υποχρεωτικά δημοψήφισμα, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.
  Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό για τη διοίκηση, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής σε αυτό (όσοι απέχουν της ψηφοφορίας, δηλώνουν με αυτό τον τρόπο ότι δεν τους απασχολεί το προς ψήφιση ζήτημα, συνεπώς δεν έχουν το δικαίωμα να επηρεάσουν με την αποχή τους την εγκυρότητα του δημοψηφίσματος).

 • Πιστεύω πως η υπάρχουσα διαδικασία είναι αρκετή. Απλά πρέπει να γίνει γνωστό οτι για οποιαδήποτε απόφαση που υπάγεται στο συγκεκριμένο υποχρεωτικό τυπικό, για να ληφθεί η οριστική απόφαση πρέπει να γίνει η εν λόγω διαβούλευση, που μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και συμμετέχει μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.
  Οπως και στην ευρώπη βέβαια, η αποδοχή και ενσωμάτωση στο τελικό σχετικό νομικό κείμενο των προτάσεων και σχολίων που υποβάλλονται, είναι καθαρά στην προαίρεση του εκάστοτε νομθέτη. ΔΕΝ είναι λοιπόν υποχρεωτικό τα σχετικά σχόλια να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο που θα υποβληθεί προς ψήφιση.
  Η σημαντική όμως διαφορά με την ΕΕ, είναι οτι υπάρχει τελική απάντηση προς τους συμμετέχοντες στην διαδικασία και ενημέρωσή τους, μέσω ανοικτής πρόσκλησης συνάντησης όπου εξηγούνται οι λόγοι αποδοχής ή απόρριψης των σχετικών προτάσεων. Ετσι τηρείται έστω τυπικά η αρχή της διαφάνειας και εμπιστοσύνης οτι δεν καλύπτεται κάτι, τουλάχιστον όσο αφορά την εικόνα προς τα έξω!

 • Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίαςReference

 • Σε μια πιο λαϊκή δημοκρατία θα μπορούσαν όλα τα σχέδια νόμου να τίθενται για ένα 3-6μηνο προς διαβούλευση σε γνωστό ιστότοπο και οι τελικές πιο δημοφιλείς απόψεις και διορθώσεις να τίθενται προς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

 • Στις αξιολογήσεις των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα έπρεπε να υπάρχουν και Ιδιώτες οι οποίοι εργάστηκαν στην εκπαίδευση ή εργάζονται και θα επιβλέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων και με δική τους ψήφο στο αποτέλεσμα.
  Η επιλογή τους θα γίνεται μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους από το Υπουργείο Παιδείας.

 • Σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν κάθε δήμο που ζει κάθε πολίτης, είναι εύστοχο να έχει το δικαίωμα ο πολίτης να έχει άποψη για τα έργα και τις δημόσιες εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη του κ στα διοικητικά έγγραφα που υπογράφονται μεταξύ του δήμου κ των ιδιωτών που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα έργα. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας πολίτης, τουλάχιστον για την πόλη που διαμένει, να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων του δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας του, με κάποια εφαρμογή τύπου δημοψηφίσματος πολιτών για κάθε έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί ή/και με εφαρμογή σε ειδική ιστοσελιδα του δήμου για τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με οτιδήποτε θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

 • ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥ, ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  ΟΝΤΩΣ ΕΧΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Δ. ΚΩΔΙΚΑ.

 • Συμμετοχή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης (εργαστήρια / συνεργατικές δράσεις σε θέματα που αφορούν:
  Προσωπικό δημοσίου (αξιοποίηση, διοίκηση, αξιολόγηση κλπ)
  Διατάξεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
  Είσπραξη εσόδων και οφειλών προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α.
  Διασφάλιση διαφάνειας
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή, ιδιαίτερα όπου απατείται δια ζώσης συμμετοχή, αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία και το θέμα της επικείμενης συνάντησης.

 • ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟ: ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ Η ΟΧΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΝΟΜΩΝ.Reference

 • Πρωτίστως θα ήθελα να συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα της μόνιμης κατοικίας μου. Ο ιδανικός τρόπος θα ήταν ψηφοφορία (καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι εφικτό για όλα τα θέματα). Αν γινόταν να θέτουν θέματα και οι πολίτες προς ψηφοφορία, ακόμη καλύτερα. Όσον αφορά θέματα του κράτους συνολικά (που εκεί η ψηφοφορία είναι ακόμη πιο δύσκολη) διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι παρούσες είναι μία καλή αρχή, σε συνδυασμό με δημοσκοπήσεις των οποίων τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται.

 • Ένας βασικός τρόπος είναι και η πολύ καλή προσπάθεια που κάνετε, της Διαβούλευσης. Πέρα απο αυτό, θα ήταν πολύ χρήσιμο, να μπορούσε ο πολίτης, αν το επιθυμεί, να συμμετέχει στα δημοτικά συμβούλια, στις γενικές συνελεύσεις ΝΠΔΔ, στις ακροάσεις επιτροπών της Βουλής ή άλλων επιτροπών συζήτησης λήψης αποφάσεων μέσω skype πχ ή chat ώστε να μπορεί να καταθέτει τις απόψεις και την γνώμη του. Θα πρέπει ειδικά στις περιπτώσεις των δημοτικών & περιφερειακών συμβουλίων, να θεσμοθετηθεί ως παράμετρος που λαμβάνεται υπ όψιν για την εκάστοτε απόφαση, το ποσοστό συμμετοχής πολιτών και το περιεχόμενο αυτής. Υπό την προϋπόθεση οτι γίνονται με κάθε δυνατό τρόπο γνωστό εγκαίρως η ημερομηνία και οι τρόποι πρόσβασης του πολίτη. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ανοιχτά.Reference

 • – Λειτουργία των μονάδων καλής νομοθέτησης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία

  – Δημιουργία μητρώου οργανώσεων ως advisory groups για νομοθετήματα σε κάθε υπουργείο

  – Θέσπιση Συμβουλευτικών Ομάδων για κάθε υπουργείο η οποίες θα αποτελούνται από μέλη τις κοινωνίας των πολιτών και που θα έχουν ως στόχο να συμβουλεύουν/σχολιάζουν/προτείνουν ανάλογα με την ιδιότητα τους και τον τομέα ενασχόλησης τους.

  – Λειτουργία Εθνικού Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανοιχτής Διακυβέρνησης, αλλά και μεταρρυθμισεων/αλλαγών στον δημόσιο τομέα.

  -Δημοσιοποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης του Μνημονίου και δικαίωμα σχολιασμού στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και δημοσίευση των πρακτικών των συζητήσεων των ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

  – Μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης – δυνατότητα ηλεκτρονικής κάλπης και κωδικοποίησης διατάξεων σχεδίων νόμων που δεν είναι κατανοητά στους πολίτες.

  – Δυνατότητα φυσικής και ηλεκτρονικής αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους πολίτες, ειδικές έρευνες και μελέτες αποτίμησης αποτελέσματος (impact-assessment)

Top