Ενότητα 3

Γ) Στρατηγικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Νέων

 • Ερώτημα 4

Σημειώστε ποιες από τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές που θα χαρακτηρίζουν το «Νεολαία ’17-’27» είναι περισσότερο σημαντικές και καταγράψτε τις προτάσεις σας για την περαιτέρω εξειδίκευση τους.

Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:

 • Ενδυνάμωση των νέων και ενίσχυση της αυτονομίας τους.
 • Διασφάλιση ισότητας για τους νέους και τις νέες (ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση) και σεβασμός της διαφορετικότητάς τους.
 • Προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των νέων σε διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.
 • Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
 • Ενθάρρυνση της ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Συνεργασία και αμοιβαία δέσμευση μεταξύ όλων των φορέων που στηρίζουν τους νέους.
 • Τεκμηρίωση και επιστημονική έρευνα.
 • Διαφάνεια.

  

 • Ερώτημα 5

Αναφέρατε ποιοι από τους ακόλουθους άξονες και τομείς, βάσει των οποίων θα καταρτιστεί η Εθνική Στρατηγική,είναι περισσότερο σημαντικοί, και συμπληρώστε νέους, αν θεωρείτε ότι δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς θέματα και τομείς που θα επιθυμούσατε να αναφέρετε.

Ενδεικτικά παρατίθενται:

 Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Μαθητεία

 • Προσιτή και ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Προσιτή και ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών σχολών και σωμάτων ασφαλείας).
 • Προσιτή τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Επαρκείς αριθμητικά, σύγχρονες και εξοπλισμένες εκπαιδευτικές υποδομές.
 • Μαθητική μέριμνα.
 • Φοιτητική μέριμνα (σίτιση,στέγαση,υγειονομική περίθαλψη,συμβουλευτική, βιβλιοθήκες, κλπ.).
 • Ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων που προάγουν τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση της Έρευνας (υποτροφίες, αναβάθμιση κοινωνικού κεφαλαίου).
 • Εκπαιδευτική διαρροή.
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών.

 

Υγεία/ Πρόνοια/ Ευεξία

 • Διατροφικές ανάγκες (ανεπαρκής διατροφή, παχυσαρκία, ανορεξία,βουλιμία).
 • Εφηβική Υγεία.
 • Πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, διασφάλιση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του σώματος των γυναικών ανήλικων και ενήλικων.
 • Προγεννητική φροντίδα για τις νέες μητέρες.
 • Δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της σωματικής ακεραιότητας των εφήβων (τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η εφηβική εγκυμοσύνη-άμβλωση, η χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα, η χρήση ουσιών, ο πρωταθλητισμός).
 • Προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας.
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Τροχαία ατυχήματα.

 

Οικονομία: Εργασία/ Επιχειρηματικότητα

 • Αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ίσες αμοιβές για εργασία ίσης αξίας για τους νέους και τις νέες.
 • Εργασιακή διαρροή.
 • Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταναστών.
 • Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.
 • Βιώσιμος τουρισμός.
 • Συνέργειες με Ιδιωτικό Τομέα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

 

Δικαιοσύνη/ Δικαιώματα Νέων

 • Επανένταξη / Παραβατική Συμπεριφορά/ Εξαρτήσεις.
 • Ίσα Δικαιώματα (Ασθενείς, Πρόσφυγες/Μετανάστες, Άτομα με Αναπηρίες, Μειονοτικές ομάδες και λοιπά).
 • Μέτρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.

 

Νέοι και Συμμετοχή

 • Δημοκρατικός Πολίτης.
 • Πολιτική συμμετοχή.
 • Ενεργοποίηση και συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία.

 

Στρατός

 • Δικαιώματα.
 • Συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας.
 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Ελεύθερος Χρόνος

 • Πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά.
 • Υποστήριξη Νέων Δημιουργών.
 • Πρόσβαση σε πράσινους και δημόσιους χώρους.
 • Κινητικότητα των Νέων.

 

Πληροφόρηση

 • Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα.
 • Ψηφιακός εγγραμματισμός.
 • ΜΜΕ, Διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 

Οικογένεια

 • Χάσμα Γενεών.
 • Υποστηρικτικό πλαίσιο νέων γονέων και κηδεμόνων (ποιοτική προσχολική ανάπτυξη,φροντίδα και εκπαίδευση).

 

 • Ερώτημα 6

Αναφέρατε προτάσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν στην κατάρτιση του «Νεολαία ’17-’27», σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ανωτέρω ερωτήματα.

Ενδεικτικά, θα μπορούσατε να σημειώσετε τις προτάσεις σας για την επίτευξη ενός περισσότερο προσιτού, δίκαιου και επαρκούς συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους νέους, όπως και τους τρόπους που μπορούν να διασφαλισθούν οι συνεργασίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους νέους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Σε πολλές μεγάλες πόλεις δεν υπάρχει τίποτα για τους νέους ανθρώπους. Δεν μιλάω για τα χωριά. Θέλω να σας επισημάνω πως το θέμα παιδεία είναι το πιο δύσκολο πεδιο πολιτικής .
  Ολοι πάνω στα παιδιά αλλιώς όλα αποτυχία. Στόχος σας ο άνθρωπος, το παιδί και η καλλιέργεια του.

 • Στα νοσοκομεία κι στα κέντρα υγείας ειδικό τμήμα για τους νέους.
  Όποια προσφορά δίνεται στο παιδί τοσ τίθεται ένα ευτυχισμένο μελλον

 • Όσο πιο πολλά λόγια ακούγονται και γράφονται τόσο πιο δύσκολο γίνεται το έργο σας.
  Οι νέοι θέλουν ασφάλεια χώρο για όνειρα δουλειά για γονείς και τους ίδιους και ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
  Υποστηριξτε τις δομές που αγκαλιάζουν τα παιδιά. Λίγα λόγια και πολύ δουλειά χρειάζεται. Πρόσβαση στην φύση στις Τέχνες και όλα αυτά με ενδιαφέρον ώστε να νιώθουν ότι η πολιτεία τα νοιάζεται. Δώστε στην δύσκολη αυτή στιγμή διεξόδους για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον πόνο που τους προκαλεί η ανασφάλεια της πονεμένη χώρας τους και οι πολιτικές που την έφεραν έως εδώ.

 • 4. Προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των νέων σε διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.: Οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή και τρόπο έκφρασης. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα στη μεταχείριση. Τι θα πει κάτω από 24 μισθός 200 ευρώ; Κάτω από 24 μπορεί να έχει ήδη προϋπηρεσία και μεταπτυχιακά. Φτάνει με τα 5μηνα και τα 8μηνα. Ασφάλεια και μισθός για όλους.
  5. Για εδώ τι να πρωτοπείς. Αρχικά άρση ασύλου. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Ιδιωτική φύλαξη των σχολών, συντήρηση κτηρίων, νέες υποδομές. Ξεκάθαρες δομές στις σχολές και αξιολόγηση. Που θα απευθυνθώ αν έχω πρόβλημα με έναν καθηγητή; δεν υπάρχει κανείς υπεύθυνος. Καταρτισμένο προσωπικό, ξεκάθαροι οδηγοί σπουδών. Επιπλέον, δομές όπως βιβλιοθήκες, συμβουλευτικά κέντρα με ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ προσωπικό. Ειλικρινά δε θα με πείραζε ως φοιτήτρια να δίνω 20 ευρώ το 6μηνο αν ήξερα ότι θα βαφτεί το κτίριο και θα δουλέυει το φωτοτυπικό.
  Για την εργασία…από που να ξεκινήσω και εδώ. Ασφάλεια, θέσεις εργασίας, ικανοποιητικοί μισθοί. Κανείς δε ζει με 200 ευρώ από 5μηνο. Τι όνειρα να κάνεις μετα; σήμερα τα έχεις, αύριο όχι. Αυτό μας οδηγεί στο εξωτερικό. Δώστε σιγουριά και ελπίδα. Διορίζετε σε θέσεις άσχετες άσχετους και αφήνετε απ’έξω νεους με γνώσεις. Στο εξωτερικό διψάνε για τέτοιους ανθρώπους. Αξιοπιείστε τους. Έχει ανθρώπους που τελέιωσαν διοίκηση επιχειρήσεων, βάλτε τους στις γραμματείες των σχολών και στα κεπ. Γεμίσαμε 60ριδες που δε ξέρουν τι είναι τα ects. Τόπο στα νιάτα και πολιτική βούληση επιτέλους. Διορίστε δασκάλους, διορίστε πυροσβέστες,βάλτε άτομα στα κεπ, στις δημαρχείες. Φτάνει με τους παλιούς.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑ)
  ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»
  ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗΣ»
  Μια επιτυχημένη πρωτοβουλία ενεργών πολιτών που άνθισε στη δεκαετία του 80 και συνεχίζει μέχρι σήμερα είναι η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ». Πρόκειται για μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1988 από εθελοντές που εργάζονται στην πρωτογενή πρόληψη των ναρκωτικών στην τοπική κοινότητα της Πάτρας και του νομού Αχαΐας. Ο στόχος της « ΠΡΟΤΑΣΗΣ» είναι να εκπαιδεύσει την κοινότητα (δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γονείς, σπουδαστές κλπ.) στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην πρωτογενή πρόληψη των ουσιών και των παθητικών συνηθειών και στην κοινωνική ένταξη των νέων. Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» έχει μεγάλη εμπειρία στη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση ( εκπαίδευση της κοινότητας) και συνδέεται με πολλούς τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα. Μέρος της κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑ) που στοχεύει στην εκπαίδευση των παιδιών 4-18 ετών στην πρόληψη των εξαρτήσεων και σε άλλα κοινωνικά ζητήματα που τα απασχολούν (προαγωγή της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ένταξη) και εμψυχώνει τα παιδιά να γίνουν ενεργοί και δυναμικοί πολίτες .Στο ΚΔΑ λειτουργούν ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και εργαστήρια στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από τους εθελοντές εμψυχωτές .

  ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
  (Ποια είναι η πραγματικότητα)

  Οι δραστηριότητες των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους συμβάλλουν σε έναν σημαντικό βαθμό στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, στην κοινωνικοποίησή τους, στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και στην διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Είναι η φάση της ζωής που οι έφηβοι προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένεια και να ενταχθούν σε μία παρέα συνομηλίκων.
  Είναι γεγονός ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών συνεχώς μικραίνει όσο τα παιδιά μεγαλώνουν ηλικιακά. Σε αυτό τον ελεύθερο χρόνο τους οι επιλογές τους ως προς την ψυχαγωγία τους και την δημιουργική τους έκφραση φαίνονται να είναι πολλές, καθώς το «σύγχρονο» κοινωνικό μοντέλο παρέχει αφθονία προτάσεων διασκέδασης. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι επιλογές κινούνται στα πλαίσια της υπερκατανάλωσης με στόχο την κερδοσκοπία και την παροχή «εύπεπτων» μορφών διασκέδασης χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Σε τελική ανάλυση ενώ αυτές οι προτάσεις διασκέδασης στον ελεύθερο χρόνο δίνουν την αίσθηση της διασκέδασης, στην πραγματικότητα αυξάνουν πολλές φορές τα προβλήματα και δημιουργούν άγχος και δυσλειτουργία μεταξύ των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους.

  ΣΧΕΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
  (Πως η πρόληψη στέκεται στην υπάρχουσα πραγματικότητα)

  Οι δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, ειδικά αυτός που προάγεται από τους ιδιωτικούς χώρους ψυχαγωγίας, μεγαλώνει το άγχος (π.χ. λόγω των πολλών επιλογών), δεν συμβάλλει στην επικοινωνία των παιδιών, δυσκολεύει τις σχέσεις με την οικογένεια, προάγει πρότυπα (διαφυλικών σχέσεων, ομορφιάς, τρόπου ζωής κ.λ.π.) που είναι σε μεγάλο βαθμό εξωπραγματικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην ενισχύονται στην πορεία τους για μια ώριμη, ανεξάρτητη προσωπικότητα, αλλά να κινούνται μέσα σε κλίμα ανασφάλειας, άγχους, αναποφασιστικότητας, μειωμένης αυτοεκτίμησης.
  Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την φάση της εφηβείας, όπου ο έφηβος αμφισβητεί την οικογένεια και προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί συμμετέχοντας σε μία παρέα συνομηλίκων, δεν έχει ουσιαστικά πολλές επιλογές στην τοπική κοινότητα παρά το ότι επιφανειακά φαίνεται το αντίθετο.
  Οδηγείται να ενταχθεί σ’ ένα σύστημα ψυχαγωγίας που τον χρησιμοποιούν ως παθητικό καταναλωτή. Ένας τέτοιος τρόπος όμως κοινωνικοποίησης ευνοεί τις εξαρτητικές συμπεριφορές καθώς ενυπάρχουν πολλά από τα αίτια που οδηγούν στην εξάρτηση και σε αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές (ουσίες, βία, κ.λ.π.).
  Για τους λόγους αυτούς η πρόληψη είναι πάντα προσανατολισμένη τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό (παρέες), αλλά και ευρύτερα κοινωνικά, να προσφέρει εναλλακτικούς, θετικούς τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου με ουσιαστικό όφελος για τους εφήβους στην πορεία για την αυτοπραγμάτωσή τους.

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Ο σκοπός λειτουργίας των ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης στο Κ.Δ.Α. είναι η παροχή ευκαιριών σε παιδιά και εφήβους, μέσω εναλλακτικών προτάσεων, να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους προς ουσιαστικό όφελος της ψυχαγωγίας τους, της προσωπικής τους ανάπτυξης, της δημιουργικής τους έκφρασης. Μέσα από την συμμετοχή τους στο έργο των ομάδων που τους είναι ελκυστικό και προκλητικό, τους παρέχεται η δυνατότητα πραγμάτωσης των ιδεών τους, μέσα σ’ ένα κλίμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα παιδιά. Η πορεία προς την υλοποίηση του έργου αποτελεί μία ευκαιρία για ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, για απόκτηση νέων δεξιοτήτων, για ενίσχυση στοιχείων της προσωπικότητάς τους που τους βελτιώνουν την επικοινωνία και γενικότερα τις σχέσεις τους. Έτσι αυξάνοντας την ανεξαρτησία τους και την αυτονομία τους θα έχουν όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξη στην κοινωνική πραγματικότητα.
  Μία τέτοια πορεία μειώνει τις πιθανότητες ανάπτυξης παθητικών εξαρτητικών συμπεριφορών.

  ΣΤΟΧΟΙ

  1) Δημιουργία ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης με στόχο την αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας προς όφελος της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών (διαμόρφωση ορίων, βελτίωση επικοινωνίας, αυτοεκτίμησης, έκφραση συναισθημάτων, δυνατότητα αυτοοργάνωσης κ.λ.π.).
  2) Συμμετοχή των παιδιών σε διομαδικές δραστηριότητες ώστε να εκπαιδευτούν ευρύτερα σε συνεργατικές διαδικασίες.
  3) Διοργάνωση εκδηλώσεων (ενημερωτικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κ.λ.π.) προς βελτίωση των γνώσεών τους, τη διαμόρφωση απόψεων, την ευαισθητοποίησή τους με το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
  4) Την εξοικείωση των παιδιών με τον εθελοντισμό και την ενθάρρυνσή τους ώστε να είναι ενεργοί πολίτες.
  5) Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των γονιών των παιδιών ώστε να ενθαρρύνουν και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους προς την ίδια κατεύθυνση μέσα από την βελτίωση του ρόλου τους στην οικογένεια.

  ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

  1) Οι τελικές ομάδες στόχου του προγράμματος είναι οι ομάδες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και εφήβων.
  2) Ενδιάμεση ομάδα στόχου είναι η ομάδα γονιών των παιδιών.
  3) Άλλη ενδιάμεση ομάδα στόχου είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά.
  4) Ενδιάμεση ομάδα στόχου πρέπει να θεωρείται και οι άνθρωποι-κλειδιά, στελέχη της τοπικής κοινότητας (όσοι διαμορφώνουν τις συνθήκες της γειτονιάς όπως διαμέρισμα Δήμου, σύλλογοι, εκκλησία, υπηρεσίες κ.λ.π.)

  Η παρέμβαση των διεργασιών πρόληψης σε όλες τις παραπάνω ομάδες αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση, που καλύπτει όλες τις φάσεις ζωής των παιδιών (οικογένεια, σχολείο, ελεύθερο χρόνο, γειτονιά). Η ανάπτυξη αυτής της ολόπλευρης παρέμβασης δημιουργεί προϋποθέσεις δυναμικά αυξημένης αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρόληψης.Reference

 • Διασφάλιση ισότητας για τους νέους και τις νέες (ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση) και σεβασμός της διαφορετικότητάς τους.

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΟΥΤΟΣ» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
  («ΠΛΟΥΤΟΣ»-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ στην ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ).Πραγματοποιήθηκε από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» και χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες». Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ήταν ο φορέας συντονισμού του προγράμματος αυτού. Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2016.

  Στην πόλη μας διαπιστώσαμε, ιδιαίτερα τα πέντε τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν: 1)προβλήματα φτώχειας και απομόνωσης λόγω ανεργίας των γονιών τους, 2) ανεπάρκεια ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας και απώλειας γονιού (χωρισμός, θάνατος), 3)προβλήματα ψυχοκοινωνικής ένταξης σε περιπτώσεις ιδιαιτεροτήτων όπως αυτισμός, υπερκινητικότητα, ήπια κατάθλιψη κλπ., 4)προβλήματα ενδοσχολικής βίας (είτε ως αποδέκτες είτε ως δράστες), 5) χρήση ουσιών και προβληματική χρήση του διαδικτύου, 6) έλλειψη ευκαιριών για δημιουργική απασχόληση μέσα σε ένα ασφαλές, παιδαγωγικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα Κέντρο Νέων στην πόλη με οποιαδήποτε μορφή που να παρέχει αφιλοκερδώς υπηρεσίες, παιδαγωγικές προσεγγίσεις πρόληψης, ασφαλές και εγγυημένο πλαίσιο με σταθερή και μόνιμη λειτουργία, κατέστησε το πρόγραμμα ΠΛΟΥΤΟΣ μια καινοτόμο προσέγγιση που ήρθε να καλύψει ανάγκες πολλών παιδιών συμβάλλοντας στην πρωτογενή πρόληψη (υγιής πληθυσμός παιδιών) και στην δευτερογενή πρόληψη (ευάλωτες ομάδες παιδιών) με την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων τους (ψυχοκοινωνική υποστήριξη)
  Η πρόληψη των εξαρτήσεων καθώς και κάθε επιζήμιας συμπεριφοράς των παιδιών στην ψυχική και σωματική τους υγεία αποτελεί και τον βασικό σκοπό της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ μέσα από την ολιστική προσέγγιση στα περιβάλλοντα που κινούνται και διαμορφώνονται τα παιδιά. Το έργο «ΠΛΟΥΤΟΣ» που υλοποιήθηκε, εμπλούτισε και συστηματοποίησε και προχώρησε ακόμα βαθύτερα και ολοκληρωμένα στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες, συμπεριφορές και παραβατικές καταστάσεις.Η καθημερινή λειτουργία των παιδιών σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργικής απασχόλησης έδωσαν διέξοδο α) σε παιδιά που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες και ευκαιρίες μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον β) είναι ευάλωτα σε παραβατικές συμπεριφορές και εξαρτήσεις γ) αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω ιδιαιτεροτήτων (μετανάστες, ΑΜΕΑ). Με βιωματικούς τρόπους, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ανάδειξη και απόκτηση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν θέματα που έχουν να κάνουν με την ρητορική του μίσους, τον κάθε είδους ρατσισμό και την ξενοφοβία, την ανοχή και την διαπολιτισμική κατανόηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την προστασία του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος και άλλες αξίες. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την διαπολιτισμικότητα και την ουσιαστική συνύπαρξη εμψύχωσε τα ίδια παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες που ανέδειξαν τα παραπάνω θέματα. Τα παιδιά λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές σε άλλα παιδιά στην πόλη αλλά και στην Ευρώπη μέσα από το δίκτυο INEPS (συμμετοχή στο 10ο συνέδριο Νέων του INEPS στο Παρίσι.)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Το έργο «ΠΛΟΥΤΟΣ» με στόχο την πρόληψη των σύγχρονων απειλών (ανασφάλεια, απομόνωση, παθητικότητα, βία, εθισμοί, ρατσισμός, φτώχεια) που υπονομεύουν το μέλλον των νέων, ιδίως μετά την κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός υποδειγματικού Παιδαγωγικού Έργου για Δημιουργική απασχόληση παιδιών 8-16 ετών σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο. Ο «ΠΛΟΥΤΟΣ» ξεκίνησε με την εκπαίδευση σε 20 νέους άνεργους (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, καθηγητές, για 107 ώρες, στην εμψύχωση και την πρόληψη παιδιών και νέων. Στο τέλος του σεμιναρίου, δύο από αυτούς προσλήφθηκαν για να εργαστούν στο έργο «ΠΛΟΥΤΟΣ» ως εμψυχωτές νέων στο κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο, που ανήκει στην Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ».
  Το έργο συνέβαλε αποτελεσματικά στην πρωτοβάθμια πρόληψη (υγιής πληθυσμός) αλλά και στη δευτερογενή πρόληψη (ευάλωτος πληθυσμός), καθώς δεν υπάρχει άλλο Κέντρο Νεολαίας στην Πάτρα, προσφέροντας επιπλέον δωρεάν υπηρεσίες. Το πρόγραμμα παρείχε ουσιαστικά ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη για παιδιά με ειδικές διαταραχές (αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, ADHD). Σήμερα, οι δύο πληθυσμοί συνυπάρχουν στις ομάδες νέων και σε εργαστήρια με αμοιβαίο όφελος. Παράλληλα, το έργο υποστήριξε το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών μέσω διαδικασιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε επίπεδο ατομικής και ομαδικής διεργασίας. Τέλος διευκόλυνε τα ευάλωτα παιδιά και τις οικογένειές τους, στέλνοντάς τα σε επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, δασκάλους) που προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους μέσω του δικτύου των ευαισθητοποιημένων εθελοντών ΔΕΞΑΜΕΝΗ που εμπλουτίστηκε από την ‘ΠΡΟΤΑΣΗ’ στο πλαίσιο του σχεδίου. Με την υποστήριξη και συνεργασία των ομάδων εθελοντών του φορέα, το έργο πραγματοποίησε μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με και για τα παιδιά.
  Στο τέλος του δεύτερου έτους το σχέδιο είχε ξεπεράσει τις φιλοδοξίες του. Περισσότεροι από 1185 παιδιά, γονείς, δάσκαλοι επισκέφθηκαν το Κέντρο και χρησιμοποίησαν τις διάφορες διαθέσιμες υπηρεσίες (345 παιδιά συμμετείχαν στις ομάδες και τα εργαστήρια του έργου, 206 παιδιά, γονείς, δάσκαλοι αποδέχτηκαν συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, γονείς ενημερώθηκαν και απεστάλησαν στο ΔΕΞΑΜΕΝΗ, 20 άνεργοι νέοι επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν στην εμψύχωση νέων). Περισσότεροι από 3426 άτομα ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες του έργου, 1420 εκπαιδευτικοί, μέντορες, εργαζόμενοι για τη νεολαία, συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και εργαστήρια σχετικά με το έργο, στην ΕΛΛΑΔΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ) στην ΕΥΡΩΠΗ (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ) .230 πρόσφεραν εθελοντική υποστήριξη. Το έργο «ΠΛΟΥΤΟΣ» πρόσφερε μια καλή ευκαιρία στην Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» να υλοποιήσει το όραμά της με βάση τις ανάγκες της κοινότητας, διατηρώντας την αυτονομία, τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες της. Οι προοπτικές που άνοιξαν με αυτό το έργο, έδωσαν μεγάλη ώθηση για να συνεχιστεί η δουλειά με νέους, με περισσότερη εμπειρία και γνώση . Το πρόγραμμα ΠΛΟΥΤΟΣ συνεχίζεται με βελτιώσεις και νέα στοιχεία με το νέο όνομα ΠΡΟ-ΝΟΙΑ (ΠΡΟΤΕΙΝΩ γιατί ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ) με δωρεά από το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του φορέα http://www.protasi.org.grReference

 • Με δεδομένο ότι η χώρα μας πάσχει από την ανεργία των νέων και το γεγονός ότι η ειδίκευση στην επαγγελματική εκπαίδευση στηρίζεται σε ένα παλαιό μοντέλο που όπως εκτιμούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ανανεωθεί και να στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες των νέων και της αγοράς εργασίας, προτείνουμε το ακόλουθο μοντέλο Παραγωγικής Μάθησης. Το μοντέλο αυτό ξεκίνησε από την Νέα Υόρκη και σήμερα εφαρμόζεται κυρίως σε πολλά σχολεία της Γερμανίας ενταγμένο στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» είναι συνδεδεμένη από το 1996 με το δίκτυο INEPS (INTERNATIONAL NETWORK OF PRODUCTIVE LEARNING SCHOOLDS) και το Ινστιτούτο IPLE (INSTITUT OF PRODUCTIVE LEARNING IN EUROPE) που εδρεύει στο Βερολίνο. Για 13 χρόνια το στέλεχος της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» κα Αγγελική Πασσά, υπήρξε πρόεδρος του ΔΣ και σήμερα είναι Αντιπρόεδρος.Πάνω στο θέμα αυτό η κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» έχει δαπανήσει πολύ χρόνο και ενέργεια από το 1999 προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα και στην Ελλάδα καθώς το σχολείο Παραγωγικής Μάθησης είναι ένα σχολείο πρόληψης. Ωστόσο λόγω της νομοθεσίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, έχει σταθεί μέχρι στιγμής ανεπιτυχής κάθε προσπάθεια. Πρόσφατα υλοποιήσαμε το πρόγραμμα PROVED στο πλαίσιο του ERASMUS+(http://www.iple.de/PROVED/) που θέτει τις βάσεις για μία πιλοτική υλοποίηση και στην Ελλάδα.
  Παραθέτουμε την επιστολή που εξηγεί αδρά τι είναι η Παραγωγική Μάθηση και την διαθεσιμότητα για ενημέρωση κάθε αρμοδίου.

  Facing the challenges of early school leaving and youth unemployment

  TO:
  Mr. Pausanias Papageorgiou
  General Secretary for Life Long Learning and Youth
  GREECE

  Dear Mr. Papageorgiou,

  The transition from school to vocational life is one of the most “sensitive” periods in personal life. The success or failure sets the course for the individual and the society that relies on the productive participation of its members.

  We see and esteem the efforts made in this field but we are concerned about
  – the still high rates of early school leavers all over Europe,
  – the situation of young adults at risk of “getting lost” due to the labor market situation in countries hit severely by the economic crisis.

  The International Network of Productive Schools and Projects (INEPS) is a non-formal network of more than 50 members involved in education and youth-work for more than 20 years. Partners are mainly schools and training/research institutions in 15 countries. The focus of INEPS is offering young people at risk of exclusion access to education, vocational perspectives and social participation through “Productive Learning” – a form of activity-based-education in real-life situations. The concept of Productive Learning was inspired by City-as-School, an alternative high-school in New York City.

  The partner organizations have implemented methods of Productive Learning in school-education, vocational orientation and prevention all over Europe with high success rates during the last two decades. Some examples:
  – In Germany 85 schools implemented Productive Learning so far, the approach is recommended by the “Kultusministerkonferenz” (Handlungsempfehlungen 2007)” and by the EU Commission for “Reducing early school leaving” (see http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf).
  – In Lithuania the Ministry of Education and Science implemented Productive Learning in three pilot schools since 2012, further dissemination has started (see www. http://vma.alternatyvusisugdymas.lt).
  – In Greece, Movement “PROTASI” works in the field of primary prevention of addictive substances and behaviors. By training and engaging volunteers, “PROTASI” functions as a Youth Centre which occupies 300 young students yearly, since 1993, working mainly with the methodology of Productive Learning.
  – In Finland In order to support demotivated pupils, the Finnish Ministry of Education launched a national Strategy of School Well-Being (2006-2011), concerning the lower secondary level pupils, as well as their parents, teachers, and schools. The strategy is called flexible basic education program (in Finland JOPO). JOPO involves the development of action-based learning methods, and on-the-job forms of learning, inter-professional cooperation both indoor and outdoor school (cp. Downes 2010; Edwards et al. 2010) and new ways to support adolescents and their families (Manninen & Luukannel 2008). The JOPO activities are organised into small groups led through work partner activities by a teacher and another professional, a coach (cp. Lewin & Colley 2011; Vulliamy & Webb 2003) and often the principles of productive learning were applied in the activities. Now (2016) there is more that 180 JOPO groups working all over Finland (http://ec.europa.eu/education/events/2012/documents/esl-flex_en.pdf)
  – In Catalonia (Spain) the Institute of Productive Learning (IDAP) and the Department of Education implemented this approach in four secondary schools. It is considered one of the best existing educational models responding to the diversity in schools. In the frame of initial vocational educational training it is also applied for students with low qualification level. (see http://ocupacio.vilafranca.cat/servei-les-persones/idap-institut-daprenentatge-productiu)
  – In France several projects, e.g. “Dispositifs relais et Nouvelles Chances” are testing methods of Productive Learning to reintegrate young people, who dropped out of school. The French INEPS-Partners hosted an INEPS-Youth-Congress in 2017.
  A group of partner institutions from Finland, Germany, Greece and Lithuania performed a successful common project on Productive Learning in Vocational Education (“PROVED”), supported by the European Program “Erasmus+, KA2 from 2014 – 2016 (http://www.iple.de/PROVED/)

  INEPS is a non-profit organization, the members of the administration council work in a voluntary capacity. Due to two decades of international cooperation the network possesses knowledge and experience in the field that might be helpful for the development and implementation of strategies
  – to reduce failure in school and vocational training,
  – to develop partnerships within the local community and economy,
  – to prevent social exclusion.

  You find more information about INEPS on our website http://www.ineps.org. Please let us know if we can contribute with consultancy or intervention based on our experience and resources.

  Kindest regards, in the name of the Administration Council of INEPS*

  President of INEPS Holger Mirow, Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE), Berlin/Germany (holger.mirow@iple.de)

  Vice President of INEPS Angela Passa, director of the Youth Centre of
  “PROTASI”, Patras/Greece
  (protasi@pat.forthnet.gr)

  *Members of the AC of INEPS:
  – Ekram Bondue, …
  – Egbert Jahn, Schule an der Dahme, Berlin/Germany (egbertjahn@freenet.de)
  – Sabah Lameche, Coordonnatrice départementale Dispositifs relais et Nouvelles Chances (person in charge for students dropping out of school), Seine-Saint-Denis/ France (sabah.lameche@ac-creteil.fr)
  – Mercè Marcé, Institut d’Aprenentatge Productiu ( IDAP), Municipality of Vilafranca del Penedès (idap@vilafranca.org)
  – Holger Mirow, Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE), Berlin/Germany (holger.mirow@iple.de)
  – Angela Passa, director of the Youth Centre of “PROTASI”, Patras/Greece
  (protasi@pat.forthnet.gr)
  – Simona Plienaityte, Education Supply Center (ESC) of the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, Vilnius/Lithuania (simona.plienaityte@sac.smm.lt)Reference

 • Είμαστε διατεθειμένοι να παρουσιάσουμε εφόσον μας ζητηθεί σε πιο αναλυτική κλίμακα ως παραδείγματα καλών και επιτυχημένων πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πιλοτικά σε μία ευρύτερη κλίμακα, τα παρακάτω θέματα.
  1) το μοντέλο της Παραγωγικής Μάθησης που προτείνουμε στην επιστολή στο ερώτημα 5.
  2) το μοντέλο του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης Νέων που προτείνουμε στο ερώτημα 4 στην ενότητα Ενδυνάμωση των νέων και ενίσχυση της αυτονομίας τους.
  3) το μοντέλο των προγραμμάτων ΠΛΟΥΤΟΣ και ΠΡΟ-ΝΟΙΑ στο ερώτημα 4 στην ενότητα Διασφάλιση ισότητας για τους νέους και τις νέες (ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση) και σεβασμός της διαφορετικότητάς τους.Reference

 • Υποστηρικτικές δομές μέσα σε κάθε δομή εκπαίδευσης που προάγουν την ψυχοσυναισθηματική ευημερία, στηρίζουν το άτομο και δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής τρόπου ζωής και σταδιοδρομίας (σχετικά μοντέλα αποτελούν οι Σκανδιναβικές χώρες)Reference

 • ΟΡΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, που θα στελεχώνονται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Παιδαγωγικό Σύμβουλο, Νοσηλευτή. Η ομαλή κοινωνική και ψυχική κατάσταση αποτελεί το γόνιμο έδαφος καιτην απαραίτητη προυπόθεση για να ρίξουμε τους σπόρους της μάθησης, της γνώσης και της παιδείας (έχει αποδειχτεί με άπειρες μελέτες). Είναι απαράιτητο να Θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επίσκεψη κάθε μαθητή μία φορά κάθε χρόνο σε όλα τα στελέχη της παραπάνω υποστηρικτικής δομής, ώστε να διαγνώσκονται έγκαιρα, κοινωνικά, ψυχοσυναισθηματικά και άλλα προβλήματα δυσκολιών μάθησης και να αποφεύγεται ο στιγματισμός. Θεσμοθετημένη επίσκεψη στο/στη Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού μια φορά κάθε χρόνο (και οι γονείς μαζί) για να δίνεται έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο μετάβασης και να αναθεωρούνται παγιωμένες, αναποτελεσματικές νοοτροπίες( η πρώτη επίσκεψη να ξεκινά στη Γ Γυμνασίου). Οι υποστηρικτικές δομές μέσα στα Λύκεια να έχουν μέρος αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ. Με λίγα λόγια, να επεκταθεί ο ΟΑΕΔ και να διασυνδεθεί με τα ΚΈΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΕΡΓΑΝΗ και άλλα σημεία (πιθανόν επιμελητήρια, εργατικά κέντρα). Επιπλέον, να δημιουργηθούν τέτοιες δομές σε ΙΕΚ,ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και άλλους φορείς που προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση (για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας) ώστε κάθε μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής ή πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση, υποστήριξη και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο της ζωής του. Αντί να βαδίζει στα τυφλά, αποσπασματικά και τυχαία… Έτσι θα στοχεύουν οι νέοι συνειδητά σε σπουδές, εργασία, μαθητεία, επιχειρηματικότητα ή άλλους κοινωνικούς ρόλους, ενώ το κράτος θα διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τους ανθρώπινους και οικονομικούς του πόρους, αφού μέσα από την ηλεκτρονική διασύνδεση των δομών θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των ατόμων, και συνεπώς την αποτελεσματικότητα των πολιτικών καιπρογραμμάτων που εφαρμόζει, ενιαία και ομοιόμορφα.

  Για τη βελτίωση της εργασίας: Μετά τη διασύνδεση ομοειδών δομών σε κάθε στάδιο εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας, ανεργίας είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κεντρική πύλη στη νέα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ όπου όλοι οι εργοδότες και όλοι όσοι αναζητούν εργασία σε όλη την Ελλάδα, θα μπορούν επιτέλους να συναντηθούν. Διότι τώρα, ακόμα και να υπάρχει μια θέση εργασίας π.χ.στο Ληξούρι για κάποιον/α από το Καστελόριζο, πώς θα το μάθει αυτός/ή από το Καστελόριζο; Πρέπει να κατεβάσει όλα τα σχετικά sites δημόσια και ιδιωτικά και να διαβάσει όλες τις εφημερίδες της Ελλάδας; Η κεντρική πύλη σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας κατά κλάδο και ειδικότητα, διευκολύνει την πληροφόρηση κσι την εύρεση εργασίας. Και φυσικά, απαιτείται κάτι πολύ πιο δύσκολο… ένας μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και τη διάγνωση των αναγκών σε θέσεις εργασίας για τα επόμενα χρόνια σε κάθε περιφέρεια, ώστε να ξέρουν οι νέοι πού θα προσανατολιστούν ως προς το αντικείμενο εργασίας αλλά και γεωγραφικά (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Με άλλα λόγια, θέλουμε οι νέοι να έχουν επιλογές και να τις γνωρίζουν.Reference

 • Πιστεύουμε ότι οι κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής «Νεολαία ’17-’27» θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση των νέων και την προετοιμασία τους για την ενήλικη ζωή καθώς και την διασφάλιση ισότητας απέναντι στους νέους και στον σεβασμό της διαφορετικότητας τους. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε οι νέοι να εισέρχονται στον ενήλικο κόσμο με περισσότερα εφόδια από αυτά που τους δίνονται επί του παρόντος έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις πολυάριθμες υποχρεώσεις ενός ενήλικα.
  Όσων αφορά το ερώτημα 5 θα ήταν αδύνατο να χαρακτηρίσουμε κάποιον από αυτούς τους τομείς ως μη σημαντικό. Παρόλα αυτά, αν έπρεπε να υποδείξουμε ορισμένους παράγοντες που επιζητούν κατά τα γνώμη μας ιδιαίτερης προσοχής θα επικεντρωνόμασταν στα εξής:
  -προσιτή και ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  -προσιτή και ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση
  -επαρκείς αριθμητικά, σύγχρονες και εξοπλισμένες εκπαιδευτικές υποδομές
  -φοιτητική μέριμνα
  -ενίσχηση της έρευνας
  -εκπαιδευτική διαρροή
  -κατάρτιση εκπαιδευτικών
  -εφηβική υγεία
  -πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, διασφάλιση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του σώματος των γυναικών ανήλικων και ενήλικων
  -προγεννητική φροντίδα για τις νέες μητέρες
  -δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της σωματικής ακεραιότητας των εφήβων
  -προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας
  -ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  -αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ίσες αμοιβές για εργασία ίσης αξίας για τους νέους και τις νέες
  -εργασιακή διαρροή
  -υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
  -ίσα δικαιώματα
  -μέτρα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων
  -πολιτική συμμετοχή των νέων
  -συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας στον στρατό
  -πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά
  -υποστήριξη Νέων Δημιουργών
  -ανοικτά Δημόσια Δεδομένα.
  Τέλος, θα θέλαμε να τραβήξουμε την προσοχή σας σε ένα θέμα που δεν έχει λάβει τη βαρύτητα που του αρμόζει. Αυτό είναι η ψυχολογία των νέων. Λόγω της πίεσης προερχόμενης από το σχολείο, το οικογενειακό περιβάλλον καθώς και της ανασφάλειας που δημιουργείται από την αβεβαιότητα για το μέλλον, οι νέοι αποκτούν μια επιβαρυμένη ψυχοσύνθεση από μικρή ηλικία και εμφανίζουν σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές που τους ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή τους.
  Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.

 • Ερώτημα 4:

  Για εμάς περισσότερη έμφαση πρέπει να δωθεί:

  – Διασφάλιση ισότητας για τους νέους και τις νέες (ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση) και σεβασμός της διαφορετικότητάς τους.

  Ίσες ευκαιρίες μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον υπάρχει πληροφόρηση σε όλους. Τις περισσότερες φορές ευκαιρίες εκπαίδευσης ή mobility καταλήγουν να ανακυκλώνονται στα ίδια άτομα. Προγράμματα π.χ. διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ορισμένες φορές δεν περιλαμβάνουν καν άτομα από μειονότητες ή ειδικές ομάδες. Το σχολείο αλλά και γενικότερα οι δραστηριότητες για νέους μέχρι 18 ετών δεν αφορούν καν την έννοια του youthworking ενώ δεν καλλιεργούνται soft skills. Προώθηση τις ισότητας μέσα από ίσες ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης.

  -Προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των νέων σε διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.
  Οι νέοι δεν έχουν χώρο να εκφράσουν την άποψη τους σε τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου θεσμοί όπως οι μαθητικές κοινότητες έχουν εκφυλιστεί και δεν παράγουν περιεχόμενο για τους νέους. Πρέπει να αλλάξει ή ακόμα και να καταργηθεί ο θεσμός των 15μελών συμβουλίων αλλά την ίδια στιγμή να εμπλουτιστούν διαδικασίες που αφορούν ζητήματα παιδείας σε τοπικό επίπεδο με working groups από νέους και ενδεχομένως να γίνουν και άτυπα συμβούλια νέων στις τοπικές κοινότητες.

  -Συνεργασία και αμοιβαία δέσμευση μεταξύ όλων των φορέων που στηρίζουν τους νέους.
  Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη σε πρωτοβουλίες νέων. Τις περισσότερες φορές η υποστήριξη γίνεται λόγω προσωπικών επαφών παρά ως απόρροια κάποιου οργανωμένου πλαισίου για τους νέους σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο.

 • Ερώτημα 5:

  Για εμάς οι κυριότεροι τομείς όπου θα πρέπει να εστιάσει η εθνική Στρατηγική για τη νεολαία:

  Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Μαθητεία
  Το χάσμα μεταξύ των 2 τύπων Λυκείου στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα εμφανές. Οι μαθητές εμφανίζονται λίγο πολύ ως μαθητές δύο ταχυτήτων. Ιδιαίτερα θετικό θα ήταν να γίνονται περισσότερα προγράμματα σύμπραξης σχολικών μονάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στα ΕΠΑΛ όπου θα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να ασχοληθούν πρακτικά πάνω στο αντικείμενο τους (π.χ. κατασκευή μακέτας) και να συνεργάζονται ταυτόχρονα με μαθητές από άλλα σχολεία της Ευρώπης πάνω σε ένα κοινό project. Η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης είναι διάχυτη σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης. Οι πρακτικές που γίνονται στα πλαίσια των σπουδών είναι περιορισμένες, υποχρηματοδοτούνται και σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανευ αντικειμένου. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό πλαίσιο για την ανάδειξη και ανταμοιβή των προσόντων. Τα προγράμματα μαθητείας απλά δεν υπάρχουν καθώς κανείς δεν δέχεται να απασχολήσει έναν νέο χωρίς μισθό για να «μάθει τη δουλειά» με το φόβο ότι η εφορία θα του κόψει πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία.

  Οικονομία: Εργασία/ Επιχειρηματικότητα
  Για να δοθούν πραγματικά κίνητρα «επιχειρείν» στους νέους θα πρέπει να συνδεθεί το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Επιπλέον ο ίδιος ο αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να δίνει κίνητρα στους νέους και να αναγνωριστεί η έννοια της start-up στο ελληνικό νομικό πλαίσιο. Τέλος, σε επίπεδο χρηματοδότησης θα πρέπει να ενισχυθούν τα bootstrap κεφάλαια σε start-up σχήματα.

  Νέοι και Συμμετοχή
  Οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τους αφορά. Η διαβούλευση αυτή είναι σημαντική αλλά η συμμετοχή είναι αποθαρρυντική και αυτό σε κάποιο βαθμό οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης για τη διαδικασία. Επιπλέον οι νέοι νιώθουν ότι δε μπορούν να συμμετέχουν στο policy making ακριβώς γιατί οι ευκαιρίες που δίνονται είναι περιορισμένες και πολλές φορές αφορούν κομματικές μόνο νεολαίες. «Άνοιγμα» επομένως των θεσμών και ένα πλαίσιο που θα δίνει δυνατότητα στους νέους να καταγράφουν τα προβλήματα τους και να ακούγονται στον κεντρικό σχεδιασμό.

 • Ερώτημα 6:

  Η στρατηγική για τη νεολαία να συμπεριλάβει όσους πιο πολλούς ενδιαφερόμενους μπορεί, να καταρτιστεί χωρίς να υπάρχουν σκοπιμότητες από πίσω και να εφαρμοστεί πραγματικά δίνοντας ευκαιρίες στους νέους.

  Επιπλέον σημαντικό θα ήταν να υπάρξει ένα εθνικό συμβούλιο Νεολαίας ή ενα κοινοβούλιο Νέων που να λειτουργεί αποτελεσματικά όπως στις υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ.

 • Οι προσπάθειες αναγνώρισης της μη-τυπικής μάθησης καθώς και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των λειτουργών νεολαίας (youth-workers), βρίσκονται προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια πληθώρα εξειδικεύσεων της μη-τυπικής μάθησης/ εκπαίδευσης ενηλίκων όπως, διαχειριστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές ενηλίκων, μέντορες και υπεύθυνοι εθελοντικών δράσεων, υπεύθυνοι επικοινωνίας και δικτύωσης, μέσω των οποίων οι νέοι αποκτούν σημαντικές δεξιότητες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αγορά εργασίας.

  Στα πλαίσια αυτά ο ρόλος των οργανισμών νεολαίας/ κέντρων νεότητας συνοψίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  -Βελτίωση του επιπέδου απασχολησιμότητας των νέων που συμμετέχουν σε δομές νεολαίας, με ενδυνάμωση της μετάβασης από τη μη-τυπική μάθηση στην αγορά εργασίας
  -Ενθάρρυνση της αναγνώρισης της μη-τυπικής μάθησης από τον επιχειρηματικό τομέα, μέσω βελτίωσης της ποιότητας και διαφάνειας του έργου που παράγεται από τις δομές νεολαίας
  -Βελτίωση της δυναμικής και λειτουργικής ικανότητας των ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται με θέματα νεολαίας, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την τόνωση της οικονομικής στήριξης των προγραμμάτων νέας γενιάς από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου.
  -Ενθάρρυνση της καινοτομίας και σύμπραξη συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους
  -Προώθηση της δια-τομεακής κινητικότητας και ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όσο και σε επίπεδο κοινότητας

  Οι δομές νεολαίας συντελούν στη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου, αναπτύσσοντας εκείνες τις δεξιότητες των νέων οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την μελλοντική τους πορεία. Παρόλα αυτά η μη-τυπική εκπαίδευση, αντιμετωπίζεται συχνά με σκεπτικισμό και σχετική ασάφεια τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από το επιχειρηματικό κόσμο.

Top