«Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»

Η οικονομική κρίση, κυρίως κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2010-2014, οδήγησε στην αναστολή ολοκληρωμένων πολιτικών που αφορούν τους νέους και τις νέες. Αποσπασματικές, κατακερματισμένες και ασυντόνιστες δράσεις υλοποιήθηκαν χωρίς συνολική στρατηγική, χωρίς στόχους και χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει και να δεσμεύει τόσο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όσο και την ίδια την κυβερνητική και διοικητική δράση. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εξαιτίας της δραστικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, καταγράφηκε μια σημαντική μείωση των φορέων που ασχολούνταν με την παραγωγή πολιτικών και την παροχή υπηρεσιών για νέους και νέες. Αποκορύφωμα αυτού υπήρξε η έμμεση κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και η υποβάθμισή της σε μια απλή διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερα…

Ο θεματικός σκελετός του «Νεολαία ’17-’27»

Στο πλαίσιο της προ διαβούλευσης οι ενότητες που προτείνονται είναι οι εξής:

Α) Εντοπισμός και κατανόηση των αναγκών των νέων: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί η καταγραφή και κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων των νέων, καθώς και η δημιουργία ενός κοινού προτάγματος για το ρόλο τους στο μέλλον.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Α’ ενότητας πατήστε εδώ.

Β) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δομών και ρόλων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δοθεί έμφαση στην κυβερνητική πολιτική για τους νέους και τις νέες, η οποία θα καταρτιστεί με γνώμονα την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την ανασύσταση ενός κυβερνητικού φορέα πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

 • Διαβουλεύσεις με τις νέες και τους νέους –τόσο με την οργανωμένη νεολαία, μέσω της εγκαθίδρυσης ενός έγκυρου μηχανισμού δομημένου διαλόγου, όσο και με τις άτυπες ομάδες των νέων–,  καθώς και με όλες εκείνες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών που στηρίζουν/ή επηρεάζουν τη νεολαία.
 • Προετοιμασία της διαδικασίας για τη συζήτηση του «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων» στη Βουλή των Ελλήνων.
 • Δημιουργία (ή και βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων) δομών, μηχανισμών και πόρων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής.
 • Αποτύπωση του πραγματικού αντίκτυπου της υλοποίησης του «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»,  με συγκεκριμένη στοχοθέτηση και δείκτες μέτρησης.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Β’ ενότητας πατήστε εδώ.

Γ) Στρατηγικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Νέων: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει αναφορά:

 • Στις κατευθυντήριες αρχές που θα εμπεριέχει η Εθνική Στρατηγική.
 • Στους άξονες βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί.
 • Στους στόχους, τις δράσεις και τους δείκτες ανά τομέα.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Γ’ ενότητας πατήστε εδώ.

Σχολιάστε

Όροι Συμμετοχής

 • Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 • Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 • Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 • Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 • Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο χώρο των διαβουλεύσεων. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται καταχρηστικός.
 • Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 • Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του συστήματος διαβουλεύσεων.
 • Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».
Top