- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία ανοικτού σχολιασμού επί των αρχικών ιδεών και προτάσεων με στόχο τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP).

 

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τελικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση