- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και ιδεών στα ερωτήματα που αντιστοιχούν στους βασικούς στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση.

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ανοικτή δημόσια προ-διαβούλευση και στο αλληλεπιδραστικό εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου στο Orange Grove συνοψίζονται στην Έκθεση Συμπερασμάτων, όπως προέκυψαν κατόπιν ειδικής επεξεργασίας.