- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ο Υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»