- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 6

Εθνική άμυνα

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων προέκυψε ότι η θεματική ενότητα της Εθνικής Άμυνας μπορεί να αποτελέσει πεδίο περαιτέρω ανοικτής διάθεσης των δεδομένων, υπό το φως τυχόν ειδικότερων διατάξεων περί απορρήτου. Βρίσκεται υπό διερεύνηση η διαμόρφωση σχετικών προτάσεων.